นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

AWS Fundamental for Network Engineer with Cisco Solution

เป็นคลาสสำหรับ network engineer ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของ AWS networking โดยเน้นไปที่การเชื่อมต่อต่างๆ เช่นการเชื่อมต่อภายใน cloud, การเชื่อมต่อออกไปยัง on-premise network
การเชื่อมต่อระหว่าง cloud หรือ cloud interconnect รวมถึง Cisco Solution ในการมาเชื่อมต่อ และ integrate ในรูปแบบใดได้บ้าง

Prerequisites

 • เคยใช้งานอุปกรณ์ Router มาก่อน
 • มีพื้นฐานของ Routing Protocol และระบบการส่งข้อมูลระยะไกล Wide Area Network(WAN)
 • รู้จัก Virtual Private Network(VPN)


Course Outline:
 • What is cloud computing and why we need it?
 • Multi-cloud Pros and Cons
 • Amazon Web Services(AWS)
 • AWS Basic Networking Terminology
 • Internal and External Cloud Connectivity
 • AWS Transit Gateway(TGW)
 • Elastic Compute Cloud(EC2) Type and Storage
 • Basic EC2 Security
 • Basic Pricing
 • AWS Service Quotas
 • Basic IAM
 • Cisco Catalyst 8000v and Cisco Solution for AWS(SDWAN and non-SDWAN)
 • Cloud Interconnect and Megaport
 • Use case (Cloud to Cloud, Site to Cloud, Site to Site using Cloud interconnect)

Lab Outline
Lab Guide เป็นภาษาไทยทั้งหมดและมีการอธิบายรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสรุปผล

Basic Lab

 • Basic VPC and EC2 Creation
 • Connect to EC2 Linux and Window Instances
 • Private subnet and public subnet
 • NAT Gateway
 • VPC Peering


Advance Lab

 • Create AWS network components[VPCs,subnets,IGW,TGW,EIP]
 • Connect components together[Attachment and Peering]
 • Create Cisco Catalyst 8000v
 • Configure Catalyst 8000v’s dynamic routing with TGW[Connect Attachment]
 • Inter-region connect using TGW Peering
 • Configure VGW VPN with Catalyst 8000v


LAB Resource
 
 • AWS
 • Cisco Catalyst 8000v


Format

Classroom

date

N/A

Duration

2 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/12

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Asanee Smithivas (Tong)
Certification
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
 • Cisco Certified Specialist - Enterprise SD-WAN Implementation
 • Cisco CCNA
Created with