ตารางอบรมปี 2566/2567

  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ netprime@plantecplus.com

------------- 2567 ------------

January - มกราคม

Course

Cisco CCNA (รอบวันหยุด)

Cisco CCNA (รอบวันธรรมดา)

Fortinet NSE4

Cisco ISE

Type

Virtual
Virtual
Classroom
Classroom

Days

5
5
5-6
3

Price

8,900
8,900
9,900
9,900

Date

6-7, 13-14, 20 Jan.
3-5, 8-9 Jan.
13-14, 20-21, 27-(28) Jan.
20-21, 27 Jan.

February - กุมภาพันธ์

Course

WLAN Fundamentals
Fortigate Firewall Workshop

Basic Network

Cisco SD-WAN (Viptela)


Type

Classroom
Classroom
Classroom
Virtual

Days

1
3
2
2

Price

5,900
8,900
4,900
11,900

Date

4 Feb.
Postpone
17-18 Feb.
17-18 Feb.

March - มีนาคม

Course

Fortigate Firewall Workshop

CCNP ENCOR

CompTIA Security+

CompTIA Network+

Type

Classroom
Virtual
Classroom
Classroom

Days

3
5
3
3

Price

8,900
9,900
8,900
8,900

Date

Postpone
16-17, 23-24, 30 Mar.
16-17, 23 Mar.
24, 30-31 Mar.

April - เมษายน

Course

CompTIA Network+

Basic Network

WLAN Fundamentals

Type

Classroom
Classroom
Classroom

Days

3
2
1

Price

8,900
4,900
5,900

Date

20-21, 27 Apr.
27-28 Apr.
20 Apr.

May - พฤษภาคม

Course

CompTIA Network+

WLAN Fundamentals

Fortigate Firewall Workshop

Aruba Clearpass


Type

Classroom
Classroom
Classroom
Classroom

Days

3
1
3
2

Price

8,900
5,900
8,900
7,900

Date

5, 11-12 May
11 May
18-19, 25 May
25-26 May
  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ netprime@plantecplus.com

April - เมษายน

Course

Type

Days

Price

Date

CompTIA Network+
Classroom
3
8,900
20-21, 27 Apr.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Basic Network
Classroom
2
3,500
27-28 Apr.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

WLAN Fundamentals
Classroom
1
5,900
20 Apr.
Register

May - พฤษภาคม

Course

Type

Days

Price

Date

CompTIA Network+
Classroom
3
8,900
5, 11-12 May
Register

Course

Type

Days

Price

Date

WLAN Fundamentals
Classroom
1
5,900
11 May
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Fortigate Firewall Workshop
Classroom
3
8,900
18-19, 25 May
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Aruba ClearPass
Classroom
2
7,900
25-26 May
Register
Created with