ตารางอบรมปี 2566

  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ netprime@plantecplus.com

January

Course

CCIE EI Lab Bootcamp

Type

Classroom/Virtual

Days

5

Price

16,900

Date

28-29 Jan, 4-5 Feb, 11-12 Feb.

  

Register

February

Course

CCIE EI Lab Bootcamp
Cisco SD-WAN (Viptela)
AWS Fundamental for Network Engineer
Fortigate Firewall Workshop (Basic to Advance)
Cisco BGP
Cisco VoIP

Type

Classroom/Virtual
Classroom
Classroom
Empty space, drag to resize
Classroom
Empty space, drag to resize
Classroom
Classroom

Days

5
2
2
Empty space, drag to resize
2
Empty space, drag to resize
2
2

Price

16,900
11,900
9,900
Empty space, drag to resize
7,900
Empty space, drag to resize
7,900
7,900

Date

28-29 Jan, 4-5 Feb, 11-12 Feb.
4-5 Feb.
11-12 Feb.
Empty space, drag to resize
18-19 Feb.
Empty space, drag to resize
25-26 Feb.
25-26 Feb.

  

Register
Register
Register
Empty space, drag to resize
Register
Empty space, drag to resize
Register
Register

March

Course

CCNA
PaloAlto Firewall
Ethical Hacking
Certified in CyberSecurity (CC)

Type

Classroom
Classroom
Classroom
Classroom

Days

5
2
2
2

Price

8,900
6,900
6,900
6,900

Date

11-12, 18-19, 25 Mar.
11-12 Mar.
18-19 Mar.
25-26 Mar.

  

Register
Register
Register
Register

April

Course

Cisco Wireless
Cisco BGP

Type

Classroom
Classroom

Days

2
2

Price

8,900
7,900

Date

22-23 Apr.
22-23 Apr.

  

Register
Register

May

Course

CCNP ENCOR
Cisco VoIP
AWS Fundamental for Network
Cisco ISE (Version 3.X)

Type

Classroom
Classroom
Classroom
Classroom

Days

5
2
2
3

Price

9,900
7,900
9,900
9,900

Date

13-14, 20-21, 27 May.
6-7 May.
13-14 May
20-21, 27 May

  

Register
Register
Register
Register

June

Course

Fortigate SD-WAN
CompTIA Network+

Type

Classroom
Classroom

Days

2
2

Price

5,900
6,900

Date

24-25 Jun
To be Confirmed

  

Register
Register
  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ netprime@plantecplus.com

January

Course

Type

Days

Price

Date

CCIE EI Lab Bootcamp
Classroom/Virtual
5
16,900
28-29 Jan, 4-5 Feb, 11-12 Feb.
Register

February

Course

Type

Days

Price

Date

CCIE EI Lab Bootcamp
Classroom/Virtual
5
16,900
28-29 Jan, 4-5 Feb, 11-12 Feb.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco SD-WAN (Viptela)
Classroom
2
11,900
4-5 Feb.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

AWS Fundamental for Network 
Classroom
2
9,900
11-12 Feb.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Fortigate Firewall Workshop (Basic to Advance)
Classroom
2
7,900
18-19 Feb.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco BGP
Classroom
2
7,900
25-26 Feb.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco VoIP
Classroom
2
7,900
25-26 Feb.
Register

March

Course

Type

Days

Price

Date

CCNA
Classroom
5
8,900
11-12, 18-19, 25 Mar.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

PaloAlto Firewall
Classroom
2
6,900
11-12 Mar.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Ethical Hacking
Classroom
2
6,900
18-19 Mar.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Certified in CyberSecurity (CC)
Classroom
2
6,900
25-26 Mar.
Register

April

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco Wireless
Classroom
2
8,900
22-23 Apr.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco BGP
Classroom
2
7,900
22-23 Apr.
Register

May

Course

Type

Days

Price

Date

CCNP ENCOR
Classroom
5
9,900
13-14, 20-21, 27 May.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco VoIP
Classroom
2
7,900
6-7 May
Register

Course

Type

Days

Price

Date

AWS Fundamental for Network
Classroom
2
9,900
13-14 May
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco ISE (Version 3.X)
Classroom
3
9,900
20-21, 27 May
Register

June

Course

Type

Days

Price

Date

Fortigate SD-WAN
Classroom
2
5,900
24-25 Jun.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

CompTIA Network+
Classroom
2
6,900
To be Confirmed
Register
Created with