ตารางอบรม
October 2022 / ตุลาคม 2565

Cisco SD-WAN
paloalto
Cisco ISE
Cisco VOIP
Fortigate

Cisco SD-WAN (Viptela) : 2 Days

Date : 1-2 October 2022
Time : 9AM - 5PM
Price : 11,900 THB
Instructor : Asanee

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Cisco SD-WAN (Viptela) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจส่วนประกอบของ Solution, หลักการทำงาน, วิธีการติดตั้งขั้นพื้นฐาน, การ Monitor และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยหลักสูตรจะเน้น ไปที่การลงมือปฏิบัติ(Lab) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น หลังจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถใช้งานและ ตั้งค่า Cisco SD-WAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PaloAlto Firewall : 2 Days

Date : 1-2 October 2022
Time : 9AM - 5PM
Price : 5,900 THB
Instructor : Suntisuk

เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ทำงานเกี่ยวกับ Firewall ยี่ห้อ PaloAlto โดยในเนื้อหาก็จะมาทำความรู้จักกับ PaloAlto Firewall ทำความเข้าใจการทำงาน และกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆบน PaloAlto Firewall ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า IP address , การทำ Policy , การตั้งค่า High Availability , การตั้งค่า NAT รวมถึงการ Monitor และ Troubleshooting ในเบื้องต้นได้

Cisco ISE (3.x) : 3 Days

Date : 8-9, 15 October 2022
Time : 9AM - 5PM
Price : 9,500 THB
Instructor : Thawatchai

Cisco Identity Services Engine (ISE) เป็น platform สำหรับการทำ identity และ access control policy รวมถึงการทำ authentication, authorization และ accounting (AAA) และ guest services สำหรับอุปกรณ์ปลายทางแบบมีสายและไร้สายและ VPN

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถตั้งค่า Cisco ISE ได้ เข้าใจการทำงาน, การออกแบบ, การทำ policy, การทำ profiling, web authentication, guest services และ TACACS+ device administration ผ่าน Lab ที่ครอบคลุมการใช้งานและการติดตั้งจริง

Cisco VoIP 2 Days

Date : 15-16 October 2022
Time : 9AM - 5PM
Price : 7,900 THB
Instructor : Navasun

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cisco VoIP ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐาน การทำงาน การตั้งค่า VoIP ของ Cisco ด้วย Cisco Call Manager (CUCM) , Cisco IPPhone และ Analog Phone เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ VoIP ได้

Fortigate Firewall  2 Days

Date : 29-30 October 2022
Time : 9AM - 5PM
Price : 5,900 THB
Instructor : Pichai

คอร์สนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์การทำงานกับ Fortigate Firewall เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน การปรับแต่งค่า การดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาจะอ้างอิงจาก Fortinet Handbook เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่เคยใช้งาน Fortigate Firewall มาก่อนได้นำมาปรับใช้กับองค์กรหรือเพิ่มทักษะทางด้านไฟร์วอลล์ได้อย่างถูกต้อง

All Courses / หลักสูตรทั้งหมด

Created with