ตารางอบรมปี 2566

  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ [email protected]

June

Course

Basic Network
Cisco Wireless with 9800 WLC
Fortigate SD-WAN

Type

Virtual
Classroom
Classroom

Days

2
2
2

Price

1,490
8,900
5,900

Date

10-11 Jun.
24-25 Jun.
Postpone

July

Course

Fortigate SD-WAN  

Cisco CCNA

Cisco VoIP

Type

Classroom
Classroom
Classroom

Days

2
5
2

Price

5,900
8,900
7,900


Date

1-2 July
Postpone
Postpone

August

Course

Cisco Wireless with 9800 WLC

AWS for Network Engineer

Fortigate Firewall Workshop

Cisco SD-WAN (Viptela)

Type

Classroom
Classroom
Classroom
Classroom

Days

2
2
2
3

Price

8,900
9,900
8,900
11,900

Date

19-20 Aug.
Postpone
19-20, 26 Aug.
Postpone

September

Course

CCNA

Cisco VoIP

Cisco BGP

Type

Classroom
Classroom
Classroom

Days

5
2
2

Price

8,900
7,900
7,900

Date

9-10, 16-17, 23 Sep.
postpone
30 Sep. - 1 Oct.

October

Course

.

PaloAlto Firewall Workshop

.

Type

Classroom
Classroom
Classroom

Days

.
2
.

Price

7,900
.

Date

.
28 - 29 Oct.
.

  

Register
Register
Register

November

Course

Ethical Hacking

Fortigate Firewall Workshop

Basic CyberSecurity (CC)

Type

Classroom
Classroom
Classroom

Days

2
3
2

Price

6,900
8,900
6,900

Date

4 - 5 Nov.
4 - 5, 11 Nov.
11 - 12 Nov.
  1. ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  2. ราคาในหน้านี้ เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนามบุคคลเท่านั้น
  3. ในนามบริษัท หรือ ผู้ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่อีเมลล์ [email protected]

September

Course

Type

Days

Price

Date

CCNA
Classroom
5
8,900
2-3, 9-10, 16 Sep.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco VoIP
Classroom
2
7,900
30 Sep. - 1 Oct.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Cisco BGP
Classroom
2
7,900
30 Sep. - 1 Oct.
Register

October

Course

Type

Days

Price

Date

PaloAlto Firewall Workshop
Classroom
2
7,900
28 - 29 Oct.
Register

November

Course

Type

Days

Price

Date

Ethical Hacking
Classroom
2
6,900
4 - 5 Nov.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Fortigate Firewall Workshop
Classroom
3
8,900
4 - 5, 11 Nov.
Register

Course

Type

Days

Price

Date

Basic CyberSecurity (CC)
Classroom
2
6,900
11 - 12 Nov.
Register
Created with