นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Cisco CCNA

(Classroom/Virtual)

หลักสูตร Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v1.1 ให้ความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อการใน Enterprise Networkจะได้เรียนรู้วิธีติดตั้ง ใช้งาน กำหนดค่า และตรวจสอบเครือข่าย IPv4 และ IPv6 พื้นฐาน กำหนดค่าส่วนประกอบเครือข่าย เช่น สวิตช์ เราเตอร์ และ Wireless LAN Controller  การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย และระบุภัยคุกคามความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้ยังช่วยให้คุณมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเครือข่าย ระบบอัตโนมัติ และเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDN)เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ทำงานเกี่ยวกับ Firewall ยี่ห้อ PaloAltoโดยในเนื้อหาก็จะมาทำความรู้จักกับ PaloAlto Firewall ทำความเข้าใจการทำงาน และกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆบน PaloAlto Firewall ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า IP address , การทำ Policy , การตั้งค่า High Availability , การตั้งค่า NAT รวมถึงการ Monitor และ Troubleshooting ในเบื้องต้นได้


Requirements

 • Basic computer literacy
 • Basic PC operating system navigation skills
 • Basic Internet usage skills
 • Basic IP address knowledge


Target Audiences

 • ผู้ที่ต้องการสอบ CCNA 
 • ผู้ที่การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้งานบน Enterprise Network


Course Outline

Network Fundamentals
 • Exploring the Functions of Networking
 • Host-To-Host Communications
 • Cisco IOS/IOS-XE Software
 • Introducing LANs· TCP/IP Link Layer
 • Starting a Switch (Basic Configuration)
 • TCP/IP – Internet Layer IPv4 Addressing and Subnets
 • TCP/IP – Transport and Application Layer
 • Functions of Routing· Staring a Router (Basic Configuration)
 • Layer 2 Discovery Protocol (CDP . LLDP)
 • Layer 2 and Layer 3 Packet Delivery Process
 • Troubleshooting a Simple Network
 • Introducing Basic IPv6


LAN Technologies

 • VLANs and Trunks
 • Spanning-Tree Protocols (STP , RSTP , PostFast , BPDUGuard)
 • EtherChannel (On , LACP , PAgP)


IP Routing

 • Configuring IPv4 and IPv6 Static Routing
 • Routing Between VLANs
 • Introducing OSPF
 • Layer 3 Redundancy (HSRP)


Internet Connectivity

 • Introducing WAN Technologies
 • VPN Concept (Enterprise-Managed VPN , Provider-Managed VPN)
 • Access Control List (ACL)· Static NAT , Dynamic NAT and PAT


Quality of Services

 • Introducing QoS· QoS Mechanisms
 • QoS Policy
 • QoS Models
 • End-to-End QoS


Cisco Wireless Fundamentals

 • Wireless Fundamentals
 • Wireless Architectures
 • WiFi Channel
 • Cisco AP and WLC Management
 • Configure a Basic WLAN , Dynamic Interface , DHCP Scope


Cisco Architectures and Virtualization

 • Enterprise 3-Tier Hierarchical Network Design
 • Spine-Leaf Network Design
 • Cisco Enterprise Model
 • Cloud Computing Overview (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Virtualization Fundamentals (VM Overview Type-1 and Type-2 Hypervisor)
 • VM vs Containers
 • Virtual Routing and Forwarding (VRF)
 • Stacking, VSS and SWV (StackWise Virtual)

 

Evolution of Intelligent Networks

 • Overview of Network Programmability in Enterprise Networks
 • Software-Defined Networking (SDN) Concept
 • Common Programmability Protocols and Methods NETCONF , RESTCONF , YANG , JSON , XML , YAML)
 • Configuration Management Tools (Chef, Puppet, Ansible)
 • Introducing Cisco DNA Center
 • Introducing Cisco SD-Access
 • Introducing Cisco SD-WAN


Infrastructure Management and Cisco IOS

 • Syslog, SNMP, NTP, DHCP
 • Backup, upgrade Cisco IOS Images


Security Threat Landscape

 • Malware, Hacking tools, DDoS, Spoofing
 • Social Engineering, Phishing, MiTM
 • Firewall, IPS Overview
 • Cryptographic Concept (Hashing, Encryption)
 • IPsec services, SSL
 • Wireless Security (TKIP, AES, WPA2, WPA3)


Securing Administrative Access

 • Network Device Security
 • Console Access
 • Remote Access
 • Login Banner


Device Hardening

 • ACL
 • Port Security
 • DHCP Snooping
 • Dynamic ARP Inspection


 

Format

Classroom

date

1-3, 8-9 June 2024

Duration

5 Days

level

Beginner

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Supakorn Visutthicho (Nut)
Certification
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43646 (Service Provider)
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Wireless)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco CCNA
 • Cisco Certified DevNet Professional (CCDevP)
 • Cisco Certified DevNet Associate (CCDevA)
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Network+
 • PaloAlto Network Security Engineer (PCNSE)
 • Fortigate NSE 3
 • VMware Technical Sale Professional (VTSP) SDWAN
 • Huawei Certified Specialist Associate (HCSA) IP-Network
 • Huawei Certified Specialist Professional (HCSP) IP-Network
Created with