นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Cisco Wireless with
9800 WLC

คอร์สนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์การทำงานในสาย Wireless เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน การปรับแต่งค่า การดูแล และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ Wireless ของ Cisco โดยเนื้อหาพัฒนามาจากหลักสูตร Wireless Implementation (ENWLSI) หนึ่งในวิชาเลือกของ CCNP Enterprise เพื่อให้ผู้เรียนได้นำมาปรับใช้กับองค์กร หรือเพิ่มทักษะทางด้าน Wireless แบบใหม่ยิ่งขึ้น 

Course Outline
Wireless Overview
 • Wireless Technologies
 • Basic Wireless Theory
 • Wireless Antenna
Cisco Wireless Architecture
 • Autonomous Deployment
 • Centralized Deployment
 • Mobility Express and Embedded Deployment
 • FlexConnect Deployment

Cisco Wireless Network
 • AP Discovery and Failover
 • Managing Cisco WLC

Basic Wireless Security
 • Wireless Client Authentication
 • Pre-Shared Key
 • 802.1X and EAP

Roaming and Location Services
 • Wireless Roaming Types
 • Mobility Group
 • Layer 2 Intra-Controller Roaming
 • Layer 2 Inter-Controller Roaming
 • Layer 3 Inter-Controller Roaming
 • Location Services
Radio Resource Management (RRM)
 • RF Group
 • Dynamic Channel Assignment (DCA)
 • Transmission Power Control (TPC)
 • Cisco CleanAir

Introduction Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller
 • Cisco Catalyst 9800 Overview
 • Intent Based Networking (IBN)
 • Cisco Catalyst Next Gen Wireless Architecture
 • Cisco Catalyst 9800 Wireless – Platform Support
 • Cisco Catalyst 9800 Appliance Series
 • Cisco Catalyst 9800 Cloud Series
 • Cisco Catalyst 9800 Embedded Wireless Controllers
WiFi6 Overview
 • WiFi6 Overview
 • Design Considerations
 • Cisco WiFi6 Portfolio and Interoperability
 • Configure WiFi6 on Cat 9800
High Availability
 • Reducing downtime for Upgrades and Unplanned Events
 • High Availability (Client SSO)
 • High Availability (AP & Client SSO)

Software Updates
 • Software Updates
 • SSO
 • Patching
 • Rolling Upgrades
 • Wireless Controller SMU
 • Rolling AP Update
 • Image Upgrade

Catalyst 9800 Wireless Controller Configuration Model
 • New Configuration Model
 • AireOS vs. Catalyst 9800 Config Model
 • Catalyst 9800 Config Model
 • Wireless Basic Setup
 • Wireless Basic Configuration Model
 • Adding Local Site
 • Adding Remote Site
 • Provisioning APs to Site

Wireless Advanced
 • Guided UI Configuration Workflow
 • WLAN Profile
 • Policy Profile
 • AP Join profile
 • RF Profile
 • Static and Rule-Based AP Tagging
Maintenance and Troubleshooting
 • Licensing
 • Software Upgrade
 • Backup and Restore
 • Troubleshooting Methodology
 • Troubleshooting Tools
 • Client and AP Troubleshooting
Lab Outline
 • Lab 1 : Initial Setup C9800 WLC
 • Lab 2 : Configure PSK WLAN with Basic Wireless Workflow
 • Lab 3 : Configure PSK WLAN with Advanced Wireless Setup
 • Lab 4 : Configure Open WLAN with MAC Filtering
 • Lab 5 : Configure 802.1X WLAN with External Authentication using Cisco ISE
 • Lab 6 : Configure FlexConnect Deployment with Local Authentication using Cisco ISE
 • Lab 7 : Configure FlexConnect Deployment with Central Authentication using Cisco ISE
 • Lab 8 : Configure Local Web Authentication Guest Access using local user
 • Lab 9 : Configure Central Web Authentication Guest Access using Cisco ISE
 • Lab 10 : Optimize RF Conditions and Performance for Clients
 • Lab 11 : Configure QoS in the Wireless Network for Voice and Video Services
 • Lab 12 : Configure Cisco Application Visibility and Control (AVC) in the Wireless Network 
Format

Classroom

date

29-30 June 2024

Duration

2 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 3/8

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Supakorn Visutthicho (Nut)
Certification
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43646 (Service Provider)
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Wireless)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco Certified DevNet Professional (CCDevP)
 • Certified Wireless Network Administration (CWNA)
Created with