นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Fortigate Firewall Workshop
Basic to Advance

คอร์สนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์การทำงานกับ Fortigate Firewall เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน การปรับแต่งค่า การดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาจะอ้างอิงจาก Fortinet Handbook เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่เคยใช้งาน Fortigate Firewall มาก่อนได้นำมาปรับใช้กับองค์กรหรือเพิ่มทักษะทางด้านไฟร์วอลล์ได้อย่างถูกต้อง

Course Outline
Basic Setup
 • Interface Setup, Policy, DHCP, Object, Administrator Profile, VLAN, Zone and Policy Schedule
Admin Level
 • NAT, Link Aggregation, Captive Portal, Web Filtering, User Authentication (LDAP) and FSSO
 • Guest Management, High Availability, SSL VPN, VPN Site to Site and ADVPN
 • System Setting (Feature Visibility, Password Policy, NTP, Firmware Upgrade, Backup and Restore Configuration and Trust Host Config

Lab Outline
DAY 1
 • Lab 1 – Initial Setup
 • Lab 2 – Allow Internet
 • 2.1 Interface setup
 • 2.2 Policy
 • 2.3 NAT
 • 2.4 Routing
 • Lab 3 – DHCP
 • Lab 4 – IP Reservation with MAC
 • Lab 5 – Object
 • Lab 6 – Administrator Profile 
 • Lab 7 – VLAN
 • Lab 8 – Zone
 • Lab 9 – Policy Scheduling 
 • Lab 10 – Source NAT and Destination DNAT (VIP)
 • Lab 11 – Link Aggregation (LAG)
 • 11.1 How to
 • 11.2 VLANs over Link Aggregation 
 • Lab 12 – Captive Portal
 • Lab 13 – Web Filtering

DAY 2
 • Lab 14 – Software Switch
 • Lab 15 – Captive Portal
 • Lab 16 – _User Authentication (LDAP)
 • Lab 17 – _Fortinet Single Sign-On (FSSO)
 • Lab 18 – _Guest Management
 • Lab 19 – HA
 • Lab 20 – System Settings
 • 20.1 Feature Visibility (Add / Remove Feature)
 • 20.2 Password Policy
 • 20.3 NTP Setting
 • 20.4 Firmware Upgrade (How to)
 • 20.5 Backup and Restore Configuration
 • 20.6 Administrator Account and Trust Host

DAY 3
 • Lab 21 – SSL VPN Web Mode
 • Lab 22 – SSL VPN Tunnel Mode
 • Lab 23 – Dial-up VPN (L2TP/IPsec)
 • Lab 24 – IPsec VPN site to site
 • Lab 25 – ADVPN
 • Lab 26 – VPN IPsec Dial-up connection version 1
 • Lab 27 – VPN IPsec site to site: behind NAT
 • Lab 28 – VPN load balance and failover
Format

Classroom/Virtual

date

18-19, 25 May 2024

Duration

3 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/12

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Pichai Chaipoon (Ton)

 • Fortigate NSE 7 - Network Security Architect
 • Fortigate NSE 6 - Network Security Specialist
 • Fortigate NSE 5 - Network Security Analyst
 • Fortigate NSE 4 - Network Security Professional
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Microsoft Certified Solutions Expert (Windows 2012)
 • Microsoft Certified Trainer
Created with