นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Cisco BGP Classroom

Description
เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ทำงานเกี่ยวกับ BGP Routing protocol โดยในเนื้อหาก็จะมาทำความรู้จักกับ BGP โปรโตคอล ทำความเข้าใจการทำงาน และกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆบน Cisco ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า OSPF , การตั้งค่า peer BGP, การตั้งค่า filtering routes , การตั้งค่า optimize รวมถึงการ Monitor และ Troubleshooting ในเบื้องต้นได้

Prerequisites
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น
• มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Routing เบื้องต้น
• สามารถใช้งาน Internet และ Windows ได้
Course Objectives
• รู้จัก และ เข้าใจการทำงานของ Routing
• รู้จัก และ เข้าใจการทำงานเบื้องต้น ของ OSPF โปรโตคอล
• รู้จัก และ เข้าใจการทำงานของ BGP โปรโตคอล
• รู้จัก และ เข้าใจ ISP type
• รู้จัก และ เข้าใจ ISP Routing
• สามารถตั้งค่า Route Policy ผ่าน BGP โปรโตคอล ได้
• สามารถ verify status BGP โปรโตคอล ได้
• สามารถตั้งค่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น บน BGP โปรโตคอล ได้

Course Objectives
• รู้จัก และ เข้าใจการทำงานของ BGP โปรโตคอล ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนพื้นฐาน และ การใช้งานในขั้นสูง

Course Outline
Module 1 : Routing Fundamental
• Routing concept
• Static
• Dynamic
• Selection Route of Router
• Prefix Length Longest Match
• Administrative Distance
• OSPF
o Link State Mechanism
o Adjacency
o OSPF Packet
o OSPF Neighbor State
o SPF algorithms
o OSPF Area
Module 2 : Introduction to BGP
• BGP State
• iBGP,eBGP
• BGP Attributes
• BGP Path Selection

Module 3 : Basic BGP Configuration
• iBGP
• update-source
• Next-Hop self
• eBGP
• eBGP Multihop
• Peer group
• BGP Authentication
• BGP RIB failure
• Hard reset
• Soft reset
• Route refresh
• RPKI
• MP-BGP

Module 4 : BGP Route Policy
• BGP Path Attribute
• Route Selection Decision process
• Attributes Types
• Attributes
• Route-Map
• Route-Map Operation
• Attribute
o Weight
o Local Preference
o AS-Path Prepend
o MED
• BGP Route Filtering
o Standard ACL
o Extended ACL
o Prefix-List
o AS-Path/Regular Expression

Module 5 : BGP Optimization
• default-originate
• Atomic Aggregate
• Distance
• Backdoor
• Load Balancing (ECMP)
• Maximum-Path
• Community
• iBGP Scalability Issues
• iBGP - Route Reflectors
• Redundant Route Reflector
• Confederation
• Route Flap Dampening

Lab Outline
1. IGP OSPF
2. Basic BGP configuration iBGP
3. Basic BGP configuration iBGP with next-hop self
4. Basic BGP configuration eBGP
5. Peer Group
6. BGP Authentication
7. BGP configuration with route filtering
 Route-map
 Prefix-list
 AS-Path filter
8. BGP optimization
 Weight
 Local-pref
 Med
 Maximum-Path

Lab Resource
• A laptop with at least 8 GB of RAM
Format

Classroom

Duration

2 Days

level

Intermediate

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Manaschai Jai-eau (Nus)

Certification
  • CCIE# 61049 (Enterprise Infrastructure)
  • HCIE# 7639 (Datacom)
  • CCNP Enterprise
  • CCNP Service Provider
  • CCNP Design
  • Cisco Certified Specialist - Service Provider Core
  • CCNA
  • JNCIS-SP
  • JNCIA
  • CompTIA Security+
Created with