นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Cisco ISE Classroom

Cisco Identity Services Engine (ISE) เป็น platform สำหรับการทำ identity และ access control policy รวมถึงการทำ authentication, authorization และ accounting (AAA) และ guest services สำหรับอุปกรณ์ปลายทางแบบมีสายและไร้สายและ VPN

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถตั้งค่า Cisco ISE ได้ เข้าใจการทำงาน, การออกแบบ, การทำ policy, การทำ profiling, web authentication, guest services และ TACACS+ device administration ผ่าน Lab ที่ครอบคลุมการใช้งานและการติดตั้งจริง

Prerequisites
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานของเครือข่าย
 • มีความคุ้นเคยกับ Cisco IOS CLI
 • มีความคุ้นเคยกับ Cisco Wireless Controller มาบ้าง


Course Outline

Introducing Cisco ISE Architecture and Deployment
 • Using Cisco ISE as a Network Access Policy Engine
 • Cisco ISE Use Cases
 • Describing Cisco ISE Functions
 • Cisco ISE Deployment Models
 • Context Visibility


Cisco ISE Policy Enforcement
 • Using 802.1X for Wired and Wireless Access
 • Using MAC Authentication Bypass for Wired and Wireless Access
 • Introducing Identity Management
 • Configuring Certificate Services
 • Introducing Cisco ISE Policy
 • Implementing Third-Party Network Access Device Support


Web Authentication and Guest Services
 • Introducing Web Access with Cisco ISE
 • Introducing Guest Access Components
 • Configuring Guest Access Settings
 • Configuring Sponsor and Guest Portals


Working with Network Access Devices
 • Review TACACS+
 • Cisco ISE TACACS+ Device Administration
 • Configure TACACS+ Device Administration


Cisco ISE Administrative and Operational
 • Certificate Management
 • Logging Setting
 • Backup & Restore Setting
 • Operation with logging and Report
 • Troubleshooting tool


Cisco ISE API
 • Monitoring REST API
 • Change of Authorization (CoA) REST API
 • Use Cases Identity management REST API

Lab Outline

 • LAB 1. Getting start Cisco ISE GUI and Basic operation
 • LAB 2. 802.1X for Wired and Wireless Access
 • LAB 3. MAC Authentication Bypass for Wired and Wireless Access
 • LAB 4. Configuring Indentity Management
 • LAB 5. Configuring Certificate Services
 • LAB 6. Dynamic Authorization Enforcement for Wired and Wireless Access
 • LAB 7. Web Authentication for Wired and Wireless Access
 • LAB 8. Web Authentication Guest Services
 • LAB 9. TACACS+ Device Administration
 • LAB 10. Configuring logging and Backup Setting
 • LAB 11. Basic Troubleshooting
 • LAB 12. Cisco ISE API

LAB Resource

ทำ Lab ผ่านอุปกรณ์จริง และ Virtual
 • Cisco Wireless Controller C9800
 • Cisco Access Points
 • Cisco Switch vIOS
 • Cisco ISE 3.x


Format

Classroom

date

20-21, 27
Jan. 2024

Duration

3 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/10

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Thawatchai Thongwan (Eiang)
Certification
 • Cisco CCIE# 43672 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43672 (Data Center)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco CCNP Security
 • Cisco CCNP Data Center
 • Cisco Certified Specialist - Security Identity Management Implementation (ISE)
 • Cisco Certified Specialist - Data Center ACI Implementation
 • Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer
 • Huawei Certified Specialist Professional Presale - IP Network
Created with