นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

CCNA 200-301
Virtual Classroom
(รอบวันธรรมดา)

หลักสูตร Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v1.0 ให้ความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อการใน Enterprise Networkจะได้เรียนรู้วิธีติดตั้ง ใช้งาน กำหนดค่า และตรวจสอบเครือข่าย IPv4 และ IPv6 พื้นฐาน กำหนดค่าส่วนประกอบเครือข่าย เช่น สวิตช์ เราเตอร์ และ Wireless LAN Controller  การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย และระบุภัยคุกคามความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้ยังช่วยให้คุณมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเครือข่าย ระบบอัตโนมัติ และเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDN)เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ทำงานเกี่ยวกับ Firewall ยี่ห้อ PaloAltoโดยในเนื้อหาก็จะมาทำความรู้จักกับ PaloAlto Firewall ทำความเข้าใจการทำงาน และกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆบน PaloAlto Firewall ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า IP address , การทำ Policy , การตั้งค่า High Availability , การตั้งค่า NAT รวมถึงการ Monitor และ Troubleshooting ในเบื้องต้นได้


Requirements

 • Basic computer literacy
 • Basic PC operating system navigation skills
 • Basic Internet usage skills
 • Basic IP address knowledge


Target Audiences

 • ผู้ที่ต้องการสอบ CCNA 
 • ผู้ที่การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้งานบน Enterprise Network


Course Outline

Network Fundamentals
 • Exploring the Functions of Networking
 • Host-To-Host Communications
 • Cisco IOS/IOS-XE Software
 • Introducing LANs· TCP/IP Link Layer
 • Starting a Switch (Basic Configuration)
 • TCP/IP – Internet Layer IPv4 Addressing and Subnets
 • TCP/IP – Transport and Application Layer
 • Functions of Routing· Staring a Router (Basic Configuration)
 • Layer 2 Discovery Protocol (CDP . LLDP)
 • Layer 2 and Layer 3 Packet Delivery Process
 • Troubleshooting a Simple Network
 • Introducing Basic IPv6


LAN Technologies

 • VLANs and Trunks
 • Spanning-Tree Protocols (STP , RSTP , PostFast , BPDUGuard)
 • EtherChannel (On , LACP , PAgP)


IP Routing

 • Configuring IPv4 and IPv6 Static Routing
 • Routing Between VLANs
 • Introducing OSPF
 • Layer 3 Redundancy (HSRP)


Internet Connectivity

 • Introducing WAN Technologies
 • VPN Concept (Enterprise-Managed VPN , Provider-Managed VPN)
 • Access Control List (ACL)· Static NAT , Dynamic NAT and PAT


Quality of Services

 • Introducing QoS· QoS Mechanisms
 • QoS Policy
 • QoS Models
 • End-to-End QoS


Cisco Wireless Fundamentals

 • Wireless Fundamentals
 • Wireless Architectures
 • WiFi Channel
 • Cisco AP and WLC Management
 • Configure a Basic WLAN , Dynamic Interface , DHCP Scope


Cisco Architectures and Virtualization

 • Enterprise 3-Tier Hierarchical Network Design
 • Spine-Leaf Network Design
 • Cisco Enterprise Model
 • Cloud Computing Overview (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Virtualization Fundamentals (VM Overview Type-1 and Type-2 Hypervisor)
 • VM vs Containers
 • Virtual Routing and Forwarding (VRF)
 • Stacking, VSS and SWV (StackWise Virtual)

 

Evolution of Intelligent Networks

 • Overview of Network Programmability in Enterprise Networks
 • Software-Defined Networking (SDN) Concept
 • Common Programmability Protocols and Methods NETCONF , RESTCONF , YANG , JSON , XML , YAML)
 • Configuration Management Tools (Chef, Puppet, Ansible)
 • Introducing Cisco DNA Center
 • Introducing Cisco SD-Access
 • Introducing Cisco SD-WAN


Infrastructure Management and Cisco IOS

 • Syslog, SNMP, NTP, DHCP
 • Backup, upgrade Cisco IOS Images


Security Threat Landscape

 • Malware, Hacking tools, DDoS, Spoofing
 • Social Engineering, Phishing, MiTM
 • Firewall, IPS Overview
 • Cryptographic Concept (Hashing, Encryption)
 • IPsec services, SSL
 • Wireless Security (TKIP, AES, WPA2, WPA3)


Securing Administrative Access

 • Network Device Security
 • Console Access
 • Remote Access
 • Login Banner


Device Hardening

 • ACL
 • Port Security
 • DHCP Snooping
 • Dynamic ARP Inspection


 

Format

Virtual Classroom

date

รอบวัน ธรรมดา
3-5, 8-9
Jan. 2024

Duration

5 Days

level

Beginner

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Supakorn Visutthicho (Nut)
Certification
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43646 (Service Provider)
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Wireless)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco CCNA
 • Cisco Certified DevNet Professional (CCDevP)
 • Cisco Certified DevNet Associate (CCDevA)
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Network+
 • PaloAlto Network Security Engineer (PCNSE)
 • Fortigate NSE 3
 • VMware Technical Sale Professional (VTSP) SDWAN
 • Huawei Certified Specialist Associate (HCSA) IP-Network
 • Huawei Certified Specialist Professional (HCSP) IP-Network
Created with