นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Cisco SD-WAN Viptela Classroom

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Cisco SD-WAN (Viptela) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจส่วนประกอบของ Solution, หลักการทำงาน, วิธีการติดตั้งขั้นพื้นฐาน, การ Monitor และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยหลักสูตรจะเน้น ไปที่การลงมือปฏิบัติ(Lab) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น หลังจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถใช้งานและ ตั้งค่า Cisco SD-WAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Prerequisites

 • เคยใช้งานอุปกรณ์ Router มาก่อน
 • มีพื้นฐานของ Routing Protocol และระบบการส่งข้อมูลระยะไกล Wide Area Network(WAN)
 • รู้จัก Virtual Private Network(VPN)


Course Objectives

 • เป้าหมายของ course นี้ เพื่อให้ผูเรียนสามารถ
 • เข้าใจ concept ของ Cisco SDWAN(Viptela)
 • เข้าใจ OMP routing
 • สามารถ on board device เพื่อ join เข้ากับ controller
 • สามารถสร้าง Configuration Template ให้กับอุปกรณ์ vedge
 • สามารถใช้ vManage ในการ monitor ระบบ
 • สามารถใช้ CLI ในการดู configuration และตรวจสอบค่า parameter ต่างๆสำหรับทำ basic troubleshoot ได้
 • เข้าใจระบบ security ของ Viptela
 • สามารถสร้าง Policy เพื่อ
 • o กำหนด topology ให้กับอุปกรณ์ vedge
 • o block application
 • o เลือกเส้นทางที่ต้องการให้ traffic ประเภทต่างๆ


Course Outline

 • ความเป็นมาของระบบ WAN ปัจจุบัน และ SD-WAN ช่วยตอบโจทย์อะไรได้บ้าง
 • ส่วนประกอบของ Cisco SD-WAN[vBond,vSmart,vManage] และหน้าที่การทำงาน
 • คำศัพท์เฉพาะของ Cisco SD-WAN เช่น OMP, TLOC, Color
 • Basic Features ของ Cisco SD-WAN
 • WAN Edge Hardware
 • การทำงานของ SD-WAN Overlay Routing(OMP)
 • การ Configure SD-WAN ผ่าน Template และ CLI
 • การ Monitor ระบบ และการแก้ไขปัญหา
 • การกำหนด Policy เช่น Topology, Block Application, เลือกใช้งาน Link
 • ความปลอดภัยของระบบ SD-WAN

Lab Outline
Lab Guide เป็นภาษาไทยทั้งหมดและมีการอธิบายรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสรุปผล
 • Basic Configuration
 • การเชื่อมต่อ WAN Edge เข้ากับ Controllers และ SD-WAN Fabric
 • การทำ Configuration Template
 • การใช้งาน CLI mode
 • การใช้งาน OMP Routing และการ redistribute routing อื่นๆ
 • Monitoring
 • o การดูค่าต่างๆเช่น bandwidth, คุณภาพ Link, การใช้งาน Application, Routing
 • o การใช้งาน Simulate Flows เพื่อจำลองการส่งข้อมูลจริง
 • o การใช้งาน Tools ใน vManage
 • Policy
 • o การทำ Topology แบบ Full Mesh และ Hub and Spoke
 • o การกำหนดเส้นทางให้กับ Application(Application Aware Routing Policies หรือ AAR)
 • o การ Block Application ต่างๆ โดยใช้ Data Policies
 • o การทำ Direct Internet Access(DIA)
 • Securities
 • o การแบ่ง user ออกจากกัน (Segmentation)


LAB Resource

VM Resource (ทางเราเตรียมไว้ให้) 
 • 8 vCPU
 • RAM 30GB
 • HDD 100GB


Viptela Software

 • vEdge 20.4.1.1
 • cEdge 8000v 17.4.1
 • vManage 20.4.1.1
 • vSmart 20.4.1.1
 • vBond 20.4.1.1
Format

Classroom

date

17-18 Feb. 2024

Duration

2 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/12

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Asanee Smithivas (Tong)
Certification
 • Cisco CCIE Enterprise
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
 • Cisco Certified Specialist - Enterprise SD-WAN Implementation
 • Cisco CCNA
Created with