นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

PaloAlto Firewall Classroom

เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ทำงานเกี่ยวกับ Firewall ยี่ห้อ PaloAlto โดยในเนื้อหาก็จะมาทำความรู้จักกับ PaloAlto Firewall ทำความเข้าใจการทำงาน และกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆบน PaloAlto Firewall ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า IP address , การทำ Policy , การตั้งค่า High Availability , การตั้งค่า NAT รวมถึงการ Monitor และ Troubleshooting ในเบื้องต้นได้

Prerequisites
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Firewall เบื้องต้น
 • สามารถใช้งาน Internet และ Windows ได้
Course Objectives
 • รู้จัก และ เข้าใจการทำงานของ PaloAlto Firewall
 • สามารถตั้งค่า IP address บน PaloAlto Firewall ได้
 • สามารถตั้งค่า Policy บน PaloAlto Firewall ได้
 • สามารถตั้งค่า NAT บน PaloAlto Firewall ได้ สามารถ
 • ตั้งค่า Virtual Route บน PaloAlto Firewall ได้
 • สามารถตั้งค่า Monitor Traffic Log บน PaloAlto Firewall ได้
 • สามารถตั้งค่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น บน PaloAlto Firewall ได้


Course Outline
 • Overview Administrator & Management
 • Interface Configuration
 • Layer 3 Configuration
 • High Availability (HA)
 • Content ID
 • Policy
 • Virtual system
 • Virtual Route
 • NAT
 • Report and Troubleshoot
Format

Classroom

date

28 - 29 Oct. 2023

Duration

2 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/8

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Suntisuk Thepthong (Ice)

Certification
 • Fortinet NSE 4 (Network Security Professional)
 • E|CSA (EC Council Certified Security Analyst)
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CSFPC (Cyber Security Foundation Professional Certificate)
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)
 • CCDA (Cisco Certified Design Associate)
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • PaloAlto ACE
 • HP Advanced Sales Certified
 • HP Sales certify
 • ICSI|CNSS Certified Network Security Speciallist
 • Certificate of The Skillfulness as Cyber-Warrior by IXIA Cyber Combat 2018
 • Certified in CyberSecurity (CC by ISC2)
Created with